זכויות קשישים בפרויקט פינוי בינוי – המדריך המלא לשנת 2023

צרו קשר לייעוץ ראשוני
ללא התחייבות

התקשרו 03-50-55-799 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

תוכניות להתחדשות עירונית החלו עוד בשנות ה- 60 של המאה הקודמת אך בשנת 1998 הוכרה ואושרה מדיניות "פינוי בינוי" על ידי ממשלת ישראל דאז. יוזמה זו, קמה מתוך צורך חיוני מהשטח, והוא המחסור ביחידות דיור במטרופולינים הגדולים כמו תל אביב, ירושלים לצד שיקום שכונות ישנות וחלשות. כבר אז, לפני כעשרים וחמש שנה, הייתה הבנה ששטחי הבינוי הזמינים הולכים ומצטמצמים, וישנו צורך ממשי להשתמש בשטחי הקרקע הקיימים. על פי מדיניות פינוי בינוי, בניינים קיימים ייהרסו ועל גביהם ייבנו אחרים גבוהים ויציבים יותר, שיאכלסו יותר משפחות ובתנאי מחייה טובים יותר.

מהו פינוי בינוי?

פינוי בינוי הוא אחד מבין כמה אופני ביצוע של התחדשות עירונית, שנועד להחליף מבנים ישנים עם תשתיות ישנות שאינם עמידים בפני רעידות אדמה במבנה חדש, חזק, יציב, ומודרני עם פיתוח סביבתי משופר.

בעלי דירות בבניין שמיועד לפינוי בינוי למעשה מוכרים את זכויותיהם בנכס ליזם הפרויקט, ובתמורה לכך, מקבלים דירה חדשה, שברוב המקרים מכילה מתקנים שלא היו קיימים בבניין הקודם, כמו מעלית, מרפסת שמש, וכן תוספת לשטח הדירה בפועל וזאת מבלי לשלם ליזם כל תשלום

מצידו של היזם, בתמורה לדירות החדשות שהוא בונה לבעלי הדירות הקיימות, הוא מקבל מהם זכויות בנייה לבניית כל הדירות הנוספות. לדוגמא, בניין שבו 24 דירות בלבד, עשוי להרס ולהיבנות מחדש כבניין של 72 דירות. 24 דירות חדשות ומשופרות יחזרו לבעלים הקיימים ו-48 דירות חדשות עוברות ליזם (לצורך מכירתן וכיסוי עלויות הפרויקט לרבות רווח יזמי).

דייר אשר ישאל את עצמו האם שווה לו הטרטור של פינוי בינוי, ומה מקבלים במסגרתו; יגלה כי השדרוגים וההטבות הם משמעותיים. ראשית, הבניין החדש יהיה מחויב להיבנות לפי תקנים עדכניים לעמידות בפני רעידות אדמה (תקנים שלא היו קיימים בבניינים שנבנו לפני 1980), כך שיתקבל מבנה חדש ויציב שעשוי להציל חיים בעת רעידת אדמה וכן בעת מלחמה שכן הדירה החדשה מחוייבת בממ"ד, בנוסף, ברוב המקרים דיירי הבניין יזכו לתוספת שטח לדירה (לעיתים תוספת חדר), תוספת מרפסת שמש, מעלית, לעיתים עלייה לקומה גבוה יותר, חניה בחניון תת קרקעי, וכן פיתוח סביבתי חדיש. יתרה מכך, בעלי הדירות זוכים להשבחה משמעותית בשווי הנכס שלהם, מבלי שהשקיעו כספים מכיסם, בעצם ללא שנדרשו לשלם דבר שכן כל העסקה כולל דמי השכירות בתקופת הבניה, משולמים ע"י החברה היזמית.

עם זאת, אין להתעלם מכך שככל שמדובר באדם מבוגר, תהליך הפינוי בינוי, הכרוך בפינוי הדירה הישנה לצורך הריסת הקיים ומעבר לדירה חלופית עד השלמת הבנייה ואז חזרה לבניין החדש, גורם לאדם המבוגר ולקשיש בפרט קושי והתמודדות לא פשוטים  (מנטלי ופיזי), המרתיעים אותם ועל כן, אין זה נדיר לראות דייר או דיירת קשישים המסרבים לשתף פעולה, חרף הכדאיות הכלכלית בהוצאת הפרויקט לפועל.הקושי האמור נלקח בחשבון ע"י המחוקק, ובמסגרת חקיקתו של חוק פינוי בינוי נקבעו הוראות המתייחסות לדרך שבה יש לפעול כאשר בפרויקט מתגוררים קשישים וזאת כדי לתת מענה לצרכים של אותם דיירים מבוגרים.

פינוי בינוי קשישים – מיהו קשיש על  פי חוק פינוי בינוי

ע"פ חוק פינוי בינוי "קשיש" הינו אדם אשר במועד שבו נחתמה עסקת הפינוי בינוי הראשונה בבניין מלאו לו 70 שנים והוא התגורר בבניין לפחות שנתיים.

עם זאת, חשוב לציין כי החוק מחלק את הקשישים לשתי קבוצות, בני 70 עד 74 (כולל), ו- בני 75 ומעלה, כפי שיפורט בהמשך

סירוב סביר של קשיש לפינוי בינוי וסירוב בלתי סביר

מתוך הכרה בקיומן של זכויות קשישים, חוק פינוי בינוי קובע שככל ובעל דירה קשיש לא יקבל מהיזם את החלופות המגיעות לו ע"פ החוק, בהתאם לגילו, אזי בעל הדירה הקשיש יכול לסרב לעסקה וסירובו יחשב כסירוב סביר לפרויקט ובמקרה כזה בית המשפט יעמוד לצד הקשיש (יצוין כי ישנן עילות סירוב נוספות שאינן קשורות בקשישים/בגיל).

מנגד, כאשר סיבת ההתנגדות של הקשיש היא בלתי סבירה, בעל הדירה המסרב עלול להיות חשוף לתביעת נזיקין שתוגש נגדו בסכום השווה לגובה הפגיעה הכלכלית שנגרמה לשאר בעלי הדירות עקב סירובו הבלתי סביר. במקרה כזה, עשוי בעל הדירה הסרבן להיות חשוף לתביעה כספית בסכום משמעותי ביותר, במידה שאכן יתברר בבית המשפט שמדובר בסירוב בלתי סביר, שאינו מעוגן בעילות הסירוב הסבירות.

חוק פינוי בינוי דייר קשיש משרד עו''ד רונאל שווגר

אפשרות שניה הנה שבית המשפט ימנה גורם מקצועי (עו"ד או רו"ח) אשר יחתמו על העסקה בשם הדייר הסרבן. במקרה של התלבטות או ספק לגבי זכויותיכם מומלץ להתייעץ עם עורך דין פינוי בינוי מקצועי ומיומן, . הדבר עשוי לחסוך עוגמת נפש מיותרת ולחילופין לסייע לכם לקבל את זכויותיכם ולשפר את מצבכם משמעותית מבלי להידרש להליכים משפטיים מיותרים.

פירוט החלופות שעל היזם להציע לקשישים בני 70 ומעלה במיזמי פינוי בינוי:

היזם נדרש להציע לקשיש, בנוסף על האפשרות לקבלת את דירת התמורה, לפחות אחת מבין שלוש החלופות הבאות:  חלופה א בצהוב (מורכבת משלוש אפשרויות) או חלופה ב (באדום) או חלופה ג (בירוק)

  חלופה הסבר
א1 מעבר למגורים בבית אבות, לצד תשלומי איזון עד שווי דירת התמורה. חלופה מחוץ לפרויקט -–המעבר לבית האבות יבוצע במועד פינוי הדירה הנוכחית.
א2 קבלת דירה חליפית (במקום דירת התמורה) כך שערכה יהיה שווה לערך דירת התמורה. חלופה מחוץ לפרויקט – היזם רוכש דירה עבור הדייר המבוגר, והיא תימסר לו במועד פינוי הדירה הנוכחית. הקשיש רשאי לדרוש שדירה זו תהיה סמוכה למיקום הדירה הנוכחית.
א3 קבלת פיצוי כספי בשווי דירת התמורה, לצורך רכישת דירה חליפית חלופה מחוץ לפרויקט – קבלת כסף מהיזם, בסכום השווה לדירה החדשה שהיה אמור לקבל בפרויקט (דירת התמורה), והקשיש דואג לרכוש בעצמו איזו דירה שירצה ( הקשיש יכול לרכוש דירה בחלק מהכסף ואת היתרה להשאיר אצלו). הכסף יתקבל עד למועד פינוי הדירה הקיימת.
  קבלת דירה אחת קטנה יותר מדירת התמורה המקורית, לצד סכום כסף המשלים לשווי דירת התמורה המקורית. חלופה בתוך הפרויקט
  קבלת שתי דירות קטנות, בשווי מצטבר זהה לשווי דירת התמורה המקורית חלופה בתוך הפרויקט

הערה: הבחירה מתוך חלופה א' (המורכבת משלוש אפשרויות) היא בידי הקשיש

פירוט החלופות שעל היזם להציע לקשישים בני 75 ומעלה במיזמי פינוי בינוי:

היזם מחויב להציע לקשיש בן ה-75 ומעלה, בנוסף לאפשרות לקבל את דירת התמורה, גם את חלופה א' על שלוש האפשרויות שהיא מכילה, והקשיש יבחר את האפשרות העדיפה עליו .

  חלופה הסבר
1  מעבר למגורים בבית אבות, לצד תשלומי איזון. חלופה מחוץ לפרויקט – על תנאי סיום המעבר לבית האבות טרם מועד פינוי הדירה הנוכחית.
2 קבלת דירה חליפית במקום הדירה הישנה ודירת התמורה, כך שערכה יהיה שווה לערך דירת התמורה. חלופה מחוץ לפרויקט – היזם רוכש דירה עבור הדייר המבוגר, והיא תימסר לו לפני פינוי הדירה הנוכחית. הקשיש רשאי לדרוש שדירה זו תהיה סמוכה למיקום הדירה הנוכחית.
3 קבלת פיצוי כספי בשווי דירת התמורה, לצורך רכישת דירה חלופית חלופה מחוץ לפרויקט – הקשיש נדרש לרכוש דירה חלופית לפני פינוי הדירה הנוכחית, לצורך קבלת סכום הכסף

הבהרה :

  • פינוי בינוי בגיל 70 עד 74 (כולל) – היזם מחויב להציע חלופה אחת מבין שלוש החלופות שבטבלה 1 אך הוא רשאי להציע יותר מחלופה אחת.
  • פינוי בינוי בגיל 75 ומעלה – היזם מחויב להציע את חלופה א' אך הוא רשאי להציע גם חלופות נוספות.
  • ככל ולא הוצעו לקשיש החלופות שבטבלה (בהתאם לגילו) אזי סירובו יהיה סירוב סביר.

הרציונל בחלופה לגיל 75 ומעלה – להקל על הקשיש המבוגר (75 ומעלה) ולאפשר לו להמשיך בחייו מחוץ לפרויקט, ולא לאפשר ליזם להציע לקשיש רק את החלופות השניה או השלישית ובכך לאלץ את הקשיש להיגרר למגורים זמניים במשך מספר שנים עד השלמת בניית הפרויקט.

עורך דין מקרקעין – המומחה שילווה אתכם בחתימה על הסכם פינוי בינוי

משרד עורכי דין מקרקעין רונאל שווגר, הינו משרד עורכי דין המתעסק בתמ"א 38, פינוי בינוי, וענייני מקרקעין נוספים. המשרד מוערך ובעל מוניטין רב שנים. עורכי הדין שלנו, ידיד רונאל וצלי שווגר, ילוו אתכם  באופן עקבי, מסור ונאמן בכל תהליך הפינוי בינוי, ויוודאו שבמשך כל תהליך פינוי בינוי זכויות הדייר נשמרות, ובאות לידי ביטוי באופן מלא. לפגישת ייעוץ ראשונה, ניתן ליצור עמנו קשר בכל עת.

שיתוף: