מסלול בדיקה התחדשות עירונית – חוות דעת שנייה

9,360.00