מעונין בהתחדשות עירונית

אחרי ששמעתם את כולם מדברים על התחדשות עירונית החלטתם שגם אתם מעוניינים לקדם פרויקט אצלכם בבניין, ואולי אתם כבר בתהליך לקראת חתימה ועדיין קצת מתלבטים או חוששים לחתום

לצורך קידום העסקה משרדנו מציע שני מסלולים:

מסלול ליווי מקיף לבעלי דירות

מסלול בדיקת הסכם לפני חתימה - חוות דעת שנייה

פגישת הסבר ראשונה לגבי התהליך

מינוי נציגות רשמית של בעלי הדירות

מינוי חברת הנדסה מטעם בעלי הדירות (ישולם ע"י היזם)

הכנת מכרז לקבלת הצעות מיזמים

תרגום המסמכים לדוברי שפות זרות ככל שנדרש

פרסום המכרז וקבלת הצעות

בדיקת החברות המציעות באמצעות מאגרי מידע עסקיים (הזמנת דו"ח עסקי או דו"ח חקירה)

הצגת ההצעות המובילות לבעלי הדירות וקיום הצבעה לבחירת הצעה זוכה (בליווי מתורגמן לשפות זרות ככל ונדרש)

קיום מו"מ לניסוח הסכם בליווי מהנדס מטעם הבעלים.

ליווי הבעלים לאורך כל ההליך עד לקבלת דירות חדשות ורישום הדירה החדשה על שמם

עדכון בהתקדמות כל שלב ועדכון שוטף בכל רבעון. התנהלות פרויקט במסגרת לוח זמנים מוגדר מראש, כולל נקודות יציאה מההסכם.

בדיקת עיקרי ההסכם ע"י עו"ד מומחה בהתחדשות עירונית

בדיקת החברה באמצעות הזמנת דו"ח עסקי

הכנת דו"ח תמציתי על העסקה כולל הערות חשובות והנחיות להמשך

שיחת סיכום טלפונית עם הלקוח

מחיר: 3,950 ₪ כולל מע"מ

תנאי תשלום

עד 10 תשלומים בכרטיס אשראי

זמן עבודה

בתוך 3 ימים מביצוע ההזמנה וקבלת החומר 

מסלול ליווי מקיף לבעלי דירות

פגישת הסבר ראשונה לגבי התהליך

מינוי נציגות רשמית של בעלי הדירות

מינוי חברת הנדסה מטעם בעלי הדירות (ישולם ע"י היזם)

הכנת מכרז לקבלת הצעות מיזמים

תרגום המסמכים לדוברי שפות זרות ככל שנדרש

פרסום המכרז וקבלת הצעות

בדיקת החברות המציעות באמצעות מאגרי מידע עסקיים (הזמנת דו"ח עסקי או דו"ח חקירה)

הצגת ההצעות המובילות לבעלי הדירות וקיום הצבעה לבחירת הצעה זוכה (בליווי מתורגמן לשפות זרות ככל ונדרש)

קיום מו"מ לניסוח הסכם בליווי מהנדס מטעם הבעלים.

ליווי הבעלים לאורך כל ההליך עד לקבלת דירות חדשות ורישום הדירה החדשה על שמם

עדכון בהתקדמות כל שלב ועדכון שוטף בכל רבעון. התנהלות פרויקט במסגרת לוח זמנים מוגדר מראש, כולל נקודות יציאה מההסכם.

מסלול בדיקת הסכם לפני חתימה - חוות דעת שנייה

בדיקת עיקרי ההסכם ע"י עו"ד מומחה בהתחדשות עירונית

בדיקת החברה באמצעות הזמנת דו"ח עסקי

הכנת דו"ח תמציתי על העסקה כולל הערות חשובות והנחיות להמשך

שיחת סיכום טלפונית עם הלקוח

מחיר: 3,950 ₪ כולל מע"מ

תנאי תשלום

עד 10 תשלומים בכרטיס אשראי

זמן עבודה

בתוך 3 ימים מביצוע ההזמנה וקבלת החומר